Privacyverklaring

J-dsgn Webdesign Ontwikkeling Privacyverklaring

Welkom op de website van J-dsgn Webdesign & Ontwikkeling (onderdeel van JG Design, Kamer van Koophandel nummer: 37151456, Vestigingsnummer: 000010866841, BTW-nummer: NL184834600B01).

1. Identiteit

De eigenaar van de website www.j-dsgn.nl is JG Design, een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd gevestigd op de Muiderwaard 477, postcode 1824 XK te Alkmaar (verder: “J-dsgn”). J-dsgn is bereikbaar via info@j-dsgn.nl. De eenmanszaak  J-dsgn is een full service internetbureau waarvoor onze website privacy voorwaarden gelden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en de noodzakelijke gegevens voor de mogelijke facturatie van uw project(en).

2. Toestemming

Deze voorwaarden zien op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor J-dsgn verantwoordelijk is. Dit betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen van gebruikers van het publiek toegankelijke deel van deze website en van de gegevens van geregistreerde gebruikers voor zover die nodig zijn om een account aan te maken. J-dsgn is echter niet verantwoordelijk voor verwerking van persoonlijke informatie die door gebruikers na registratie in de besloten account omgeving wordt ingevoerd. Die informatie wordt door  J-dsgn volgens de gebruiksvoorwaarden bewerkt (gecodeerd, opgeslagen en eventueel na autorisatie aan derden doorgegeven) maar hiervoor zijn gebruikers zelf verantwoordelijk. Door gebruik te maken van de website van J-dsgn en/of het aanmaken van een persoonlijk J-dsgn account geeft u ondubbelzinnig toestemming aan J-dsgn voor het registreren en verwerken van uw persoonsgegevens conform de in het Privacy- en Cookiebeleid van J-dsgn genoemde doeleinden.

3. Gebruik van gegevens

Bij het bezoeken van onze website wordt het IP-adres van gebruikers vastgelegd en het tijdstip van het bezoek. J-dsgn gebruikt deze gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site en om eventueel misbruik zoals spam te bestrijden. Voor het gebruiken van de beschermde omgeving van J-dsgn is registratie via de website verplicht. Gebruikers zijn verplicht om hun voor- en achternaam op te geven en hun e-mailadres, alsmede gegevens die noodzakelijk zijn voor de declaratie of facturatie van uw project(en). Het e-mailadres wordt specifiek gebruikt om aan de gebruiker een persoonlijke link toe te sturen waarmee het account kan worden geactiveerd. Ook kunnen de gegevens van geregistreerde gebruikers door J-dsgn worden gebruikt om de gebruiks- en algemene voorwaarden te handhaven. J-dsgn probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarom gebruiken om u te attenderen op toekomstige ontwikkelingen of toepassingen die voor u mogelijk interessant zijn. De niet openbare persoonsgegevens worden door J-dsgn zonder uw voorafgaande autorisatie niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging

Voor de registratie van gebruikers door J-dsgn gebruikt J-dsgn een beveiligd protocol. De aldus verkregen registratiegegevens worden door J-dsgn opgeslagen in een adequaat beveiligde database die niet aan internet is verbonden. J-dsgn voldoet naar ons oordeel aan de AVG-normen en wettelijke eisen. Onder andere worden IP-adressen en alle gegevens die via een inlogcode toegankelijk zijn versleuteld door middel van TLS verbinding, het netwerk is beschermd tegen ongeautoriseerde bezoekers, de informatie op onze harde schijven wordt versleuteld en gebruik van de J-dsgn omgeving is alleen toegestaan na de aanvaarding van onze gebruiks- en algemene voorwaarden, waarin onder meer is opgenomen dat persoonsgegevens door ons enkel na uw expliciete autorisatie aan derden ter beschikking worden gesteld. Gebruikers worden door ons van een  eventueel misbruik op de hoogte gesteld waarbij wij via logging bijhouden wie welke informatie heeft gebruikt. Wij maken dagelijks back-ups van ons systeem en de daarin ingevoerde gegevens.

5. Rechten gebruikers

Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering of verbetering van zijn persoonsgegevens waarvoor J-dsgn of waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is. Voor persoonsgegevens die in de beschermde omgeving zijn ingevoerd en waarvoor een derde verantwoordelijk is dient echter een verzoek om verbetering of verwijdering bij die derde te worden gedaan. Om aan een verwijder- of correctieverzoek gevolg te kunnen geven is het noodzakelijk dat de gebruiker de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. J-dsgn neemt contact op met het e-mailadres dat bij registratie is opgegeven. Het e-mailadres voor verwijder- en correctieverzoeken is: info@j-dsgn.nl

6. Cookies

De website kan kleine tekstbestanden op uw computer opslaan. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden heten “cookies”. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn web statistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals bijvoorbeeld een Google- plattegrond met interactieve routebeschrijving. Als u een pagina van www.j-dsgn.nl bekijkt, krijgt u de vraag of u cookies accepteert of niet. Bedoeld worden dan niet- noodzakelijke cookies. Cookies zoals J-dsgn die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy. U kunt cookies helemaal uitsluiten via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl. Als u deze cookies niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.

7. Bewaartermijn

IP-gegevens van bezoekers bewaren wij gedurende zes (6) maanden na het betreffende bezoek. Gegevens van geregistreerde gebruikers blijven bewaard tot zeven (7) jaar na het einde van hun account. Voor een eventuele uitsluiting van de website geldt een termijn van een (1) jaar, gebaseerd op het IP-adres of de IP-adressen van een deelnemer die de gebruiksregels heeft overtreden. Na het verstrijken van twaalf (12) maanden wordt het IP adres of worden de IP adressen verwijderd uit de blokkadelijst.

8. Privacy vragen

Vragen over het privacy beleid van onze website kunnen per post aan J-dsgn worden gesteld, t.a.v. de directie of per e-mailbericht via e-mailadres: info@j-dsgn.nl

9. Auteursrechten

De auteursrechten op deze voorwaarden komen toe aan J-dsgn. Deze mogen niet zonder onze toestemming bewerkt worden.